Forma spolupráce

 

Pokud si vyberete z naší nabídky služeb některou variantu, je pouze na vaší vůli, jak často, jakým způsobem a kde budou probíhat naše vzájemná setkání a předávání dokumentů, dokladů a podkladů.

Většina klientů, využívajících čistě způsob vedení účetnictví externím způsobem, dochází do naší kanceláře, kde probíhají zmíněná jednání, porady a předávání dokladů. Z praxe můžeme doporučit, že optimální perioda zpracování účetnictví a podání výstupních ekonomických informací těmto klientům je kalendářní měsíc. Důvodem je hlavně časté doplňování dokladů v průběhu měsíce a tedy zbytečné náklady nejen na cesty, ale i na opravy a doplňování účetních dokladů a sestav.

Je samozřejmě možné sjednat a nastavit i jinou periodicitu nebo jiné místo našich schůzek.

V případě volby některé z pokročilejších forem poskytování našich služeb bude četnost našich setkání a výměny informací vyplývat jak z vašich požadavků tak zejména z našich doporučení s ohledem na potřeby řízení podniku a také s ohledem na zákonné termíny všech povinností podniku vůči úřadům.

 

Během roku hlídáme, aby každý náš klient činil všechny kroky, nutné pro bezproblémový chod jeho podniku. Hlavní náplní v této sféře spolupráce je upozorňování na platby a odvody, vycházejících převážně z daňového kalendáře, který klientovi vždy po ukončení předchozího účetního období předáme. V něm jsou nejen termíny daňových povinností, ale i částky, které je třeba odvádět.