JAVEDA DAZIO s.r.o., účetnictví, mzdy, daně, evidence, personalistika, rekonstrukce účetnictví...

www.javeda.cz/

 

Navigace

Další možnosti

Kontakty
Registrace
Kontaktujte nás
Vyhledávání
Mapa webu
Textová verze stránek
Homepage

Anketa

JAK JSTE SE O NÁS DOZVĚDĚLI?
seznam.cz
29%
google.cz
18%
centrum.cz
19%
reference
17%
tištěná inzerce
17%
Celkem hlasů: 5286

Předpověď počasí

DPH u služeb (EU)

 

Tento text se týká plátců DPH! V příkladech jsou použiti pouze plátci, v závorce za nimi je země, kde jsou plátci.

Každý plátce DPH by měl věnovat více pozornosti vystavení daňového dokladu za poskytnutou službu v okamžiku, kdy je odběratelem plátce DPH z  JČS, nebo když je místo plnění mimo CZ. České DPH totiž podléhají pouze ta plnění, která mají místo plnění v CZ. Sama skutečnost, že služba byla poskytnuta na území CZ, neznamená, že je zde také místo plnění.

Obecným pravidlem je, že místo plnění je v zemi, kde má sídlo odběratel (viz ust. §9/1  ZDPH). Pokud se služba poskytuje provozovně odběratele, umístěné v jiné zemi, než je sídlo odběratele, je místo plnění v zemí umístění provozovny. 

Příklady:

  • advokát (CZ) ve své pražské kanceláři poskytuje právní poradenství firmě (CZ). Místem plnění je CZ.
  • advokát (CZ) ve své pražské kanceláři poskytuje právní poradenství firmě (SK). Místem plnění je SK.
  • advokát (CZ) v bratislavské restauraci poskytuje právní poradenství firmě (SK). Místem plnění je SK.
  • advokát (CZ) v bruselské restauraci poskytuje právní poradenství firmě (PL). Místem plnění je PL.

 

Z pravidla však bývají obvykle výjimky.

Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti, včetně služby znalce, odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací, udělení práv na užívání nemovitosti a služby při přípravě a koordinaci stavebních prací, jako jsou služby architekta a stavebního dozoru, je místo, kde se nemovitost nachází (viz ust. §10  ZDPH).

Příklady:

  • projektant (CZ) ve své pražské kanceláři projektuje budovu, umístěnou v SK, firmě (CZ). Místem plnění je SK.
  • projektant (CZ) ve své pražské kanceláři projektuje budovu, umístěnou v SK, firmě (SK). Místem plnění je SK.
  • projektant (CZ) ve své bruselské provozovně projektuje budovu, umístěnou v PL, firmě (DE). Místem plnění je PL.

 

Další výjimky jsou při poskytnutí přepravy osob , při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy, při poskytnutí stravovací služby, při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku a při poskytnutí některých služeb osobám, nepovinným k dani (§§10a - 10k  ZDPH). Ve všech těchto případech je třeba místo plnění prověřit a posoudit, zda je v CZ a zda plnění podléhá české DPH. A obráceně, pokud je místo plnění mimo CZ, pak je nutné určit, ve které zemi EU a kdo v této zemi odvede místní DPH. A to je již jiné téma.

Závěr: z uvedeného je zřejmé, že místo plnění nezávisí ani tak na skutečném místě, kde je služba poskytnuta, ale na sídle odběratele a na druhu služby. Jinak řečeno: jakmile se objeví zahraniční faktor, je třeba obchodnímu případu věnovat větší pozornost.

 

Kategorie: Hlavní menu Podkategorie: INFORMACE, SERVIS
Vložil: Jaroslav Boháč
Schválil: Jaroslav Boháč
Platnost dokumentu: 19.4.2014 - 19.4.2054

JAVEDA DAZIO s.r.o., účetnictví, mzdy, daně, evidence, personalistika, rekonstrukce účetnictví...

Kontakty | Registrace | Kontaktujte nás | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage