DPH u služeb (EU)

 

Tento text se týká plátců DPH! V příkladech jsou použiti pouze plátci, v závorce za nimi je země, kde jsou plátci.

Každý plátce DPH by měl věnovat více pozornosti vystavení daňového dokladu za poskytnutou službu v okamžiku, kdy je odběratelem plátce DPH z JČS, nebo když je místo plnění mimo CZ. České DPH totiž podléhají pouze ta plnění, která mají místo plnění v CZ. Sama skutečnost, že služba byla poskytnuta na území CZ, neznamená, že je zde také místo plnění.

Obecným pravidlem je, že místo plnění je v zemi, kde má sídlo odběratel (viz ust. §9/1 ZDPH). Pokud se služba poskytuje provozovně odběratele, umístěné v jiné zemi, než je sídlo odběratele, je místo plnění v zemí umístění provozovny. 

Příklady:

 

Z pravidla však bývají obvykle výjimky.

Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti, včetně služby znalce, odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací, udělení práv na užívání nemovitosti a služby při přípravě a koordinaci stavebních prací, jako jsou služby architekta a stavebního dozoru, je místo, kde se nemovitost nachází (viz ust. §10 ZDPH).

Příklady:

 

Další výjimky jsou při poskytnutí přepravy osob , při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy, při poskytnutí stravovací služby, při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku a při poskytnutí některých služeb osobám, nepovinným k dani (§§10a - 10k ZDPH). Ve všech těchto případech je třeba místo plnění prověřit a posoudit, zda je v CZ a zda plnění podléhá české DPH. A obráceně, pokud je místo plnění mimo CZ, pak je nutné určit, ve které zemi EU a kdo v této zemi odvede místní DPH. A to je již jiné téma.

Závěr: z uvedeného je zřejmé, že místo plnění nezávisí ani tak na skutečném místě, kde je služba poskytnuta, ale na sídle odběratele a na druhu služby. Jinak řečeno: jakmile se objeví zahraniční faktor, je třeba obchodnímu případu věnovat větší pozornost.

 

JAVEDA DAZIO s.r.o., účetnictví, mzdy, daně, evidence, personalistika, rekonstrukce účetnictví...