JAVEDA DAZIO s.r.o., účetnictví, mzdy, daně, evidence, personalistika, rekonstrukce účetnictví...

www.javeda.cz/

 

Navigace

Další možnosti

Kontakty
Registrace
Kontaktujte nás
Vyhledávání
Mapa webu
Textová verze stránek
Homepage

Anketa

JAK JSTE SE O NÁS DOZVĚDĚLI?
seznam.cz
29%
google.cz
18%
centrum.cz
19%
reference
17%
tištěná inzerce
17%
Celkem hlasů: 5286

Předpověď počasí

zdravotní pojištění od 1.1.2017

Nová čísla účtů zdravotních pojišťoven od 1.1.2017

Od nového roku dochází ke změně čísel účtů pro placení zdravotního pojištění u všech zdravotních pojišťoven.

 

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění za zaměstnance odvádí zaměstnavatel za jednotlivé kalendářní měsíce zpětně od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Zdravotní pojištění činí 13,5% z vyměřovacího základu (obvykle odpovídá hrubé mzdě). 1/3 tj. 4,5% z hrubé mzdy platí zaměstnanec, 2/3 tj. 9% z hrubé mzdy platí zaměstnavatel. Minimální vyměřovací základ odpovídá minimální mzdě tj. 9900 Kč v roce 2016 (minimální pojistné 1337 Kč), 11000 Kč v roce 2017 (minimální pojistné 1485 Kč).

OSVČ platí zálohy na zdravotní pojištění měsíčně do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Výše zálohy na zdravotní pojištění odpovídá 13,5% z vyměřovacímu základu tj. 50% rozdílu příjmů a výdajů ze samostatné výdělečné činnosti (příjmy – výdaje z podnikání). Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ činí v roce 2016 částku 1823 Kč, od 1.1.2017 činí minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ 1906 Kč.

Minimální zálohy nemusí dodržovat  OSVČ, pro které neplatí minimální vyměřovací základ tj. OSVČ (platí nižší zálohy):

  • která současně vedle samostatné výdělečné činnosti je zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance,
  • za kterou je plátcem pojistného stát – např. studenti do 26 let, poživatelé starobního nebo invalidního důchodu, příjemci rodičovského příspěvku nebo peněžité pomoci v mateřství, ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené
  • s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P;
  • která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání;
  • která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku,

Zálohu na zdravotní pojištění nemusí platit OSVČ, která byla po celý kalendářní měsíc uznána práce neschopným a měla nárok na nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ a dále OSVČ, která je zároveň zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Pojistné zaměstnavatelů: variabilní symbol číslo plátce (IČ + dvě čísla přidělená VZP), konstantní symbol 558 (platba převodním příkazem), 379 (platba složenkou)

Pojistné OSVČ a OBZP: variabilní symbol číslo pojištěnce (zpravidla RČ – uveďte celé číslo bez lomítka, nebo číslo přidělené VZP), konstantní symbol 558 (platba převodním příkazem), 379 (platba složenkou)

Nová čísla účtů platí od 10.12.2016 pro zaměstnavatele a od 1.1.2017 pro OSVČ a OBZP

KrajPojistné zaměstnavatelůPojistné samoplátců (OSVČ a OBZP)Penále a pokuty
Jihomoravský a Vysočina 1111009651/0710 1112001651/0710 1113004651 /0710
Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský 1111000761/0710 1112003761 /0710 1113006761 /0710
Královéhradecký a Pardubický 1111002521/0710 1112005521 /0710 1113008521 /0710
Ústecký a Liberecký 1111000411/0710 1112003411 /0710 1113006411 /0710
Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský 1111006311/0710 1112009311 /0710 1113001311 /0710
Praha a Středočeský 1111009221/0710 1112001221 /0710 1113004221 /0710

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Konstantní symbol platby při bezhotovostní platbě je 3558, při platbě složenkou 3559.

Nová čísla účtů jsou povinná od 1.2.2017

Typ plátce pojistnéhoČíslo účtuVariabilní symbol
Zaměstnavatel 2115106031/0710
OSVČ, OBZP 2110102031/0710
Platby na penále a pokuty 2117101031/0710

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Nové číslo účtu platí od 1.1.2017. Do 31.12.2016 se platí na staré čísla účtu 10006-18432071/0100.

Pojistné zaměstnavatelů: variabilní symbol číslo plátce (IČ + dvojmístná specifikace nebo dvě nuly), konstantní symbol 3558 (platba převodním příkazem), 3559 (platba složenkou)

Pojistné OSVČ a OBZP: variabilní symbol rodné číslo, konstantní symbol 0858 (platba převodním příkazem), 0859 (platba složenkou)

Číslo účtu pro platby pojistného platné od 1. 1. 2017 je 2070101041/0710.

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

Nová čísla účtů již platí.

Pojistné zaměstnavatelů: variabilní symbol číslo plátce (IČ + dvojmístná specifikace nebo dvě nuly), konstantní symbol 3558 (platba převodním příkazem), 3559 (platba složenkou)

Pojistné OSVČ a OBZP: variabilní symbol rodné číslo, konstantní symbol 3558 (platba převodním příkazem), 3559 (platba složenkou)

ÚčelČíslo účtu
Pro platby pojistného 2010201091/0710
Pro penále a pokuty 2010500091/0710

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Nová čísla účtů již platí od 1.10.2016.

Pojistné zaměstnavatelů: variabilní symbol číslo plátce (IČ + dvojmístná specifikace nebo dvě nuly), konstantní symbol 0558 nebo 3558

Pojistné OSVČ a OBZP: variabilní symbol rodné číslo, konstantní symbol 0558 nebo 3558

ÚčelČíslo účtuVariabilní symbol
Zaměstnavatelé 2050000761/0710
2050107761/0710
IČ + dvě nuly
OSVČ 2050203761/0710
2050406761/0710
Rodné číslo
OBZP 2050502761/0710 Rodné číslo
Platby penále 2055004761/0710 Jako u pojistného
Platby dlužného pojistného 2050705761/0710
Platby dlužného penále 2055207761/0710
Platby náhrady nákladů na zdravotní služby (náhrady škod) 2050609761/0710

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Nová čísla účtů již platí.

Pojistné zaměstnavatelů: variabilní symbol číslo plátce (IČ + dvě nuly), konstantní symbol není povinný

Pojistné OSVČ a OBZP: variabilní symbol rodné číslo, konstantní symbol není povinný

ÚčelČíslo účtuVariabilní symbol
Zaměstnavatelé 2130000761/0710 IČ + dvě nuly
OSVČ 2130203761/0710 Rodné číslo
OBZP 2130502761/0710 Rodné číslo
Penále a pokuty 2131409761/0710 Dle výměru
Dlužné pojistné 2130801761/0710 Dle výměru
Náhrady nákladů na zdravotní služby 2131601761/0710 Dle výzvy k úhradě

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Nová čísla účtů již platí od 1.10.2016.

Pojistné zaměstnavatelů: variabilní symbol IČ, konstantní symbol 558

Pojistné OSVČ a OBZP: variabilní symbol rodné číslo, konstantní symbol 558

ÚčelČíslo účtuVariabilní symbol
Zaměstnavatelé 2092101181/0710
Penále zaměstnavatelé 2091504181/0710
OSVČ 2092101181/0710 Rodné číslo
Penále OSVČ 2091504181/0710 Rodné číslo
OBZP 2092101181/0710 Rodné číslo
Penále OBZP 2091504181/0710 Rodné číslo

Kontakty


Kategorie: Hlavní menu Podkategorie: INFORMACE, SERVIS
Vložil: Jaroslav Boháč
Schválil: Jaroslav Boháč
Platnost dokumentu: 31.12.2016 - 31.12.2020

JAVEDA DAZIO s.r.o., účetnictví, mzdy, daně, evidence, personalistika, rekonstrukce účetnictví...

Kontakty | Registrace | Kontaktujte nás | Vyhledávání | Mapa webu | Textová verze stránek | Homepage